Medlemsregister

Uminova Innovation AB

Uminova Innovation AB

Medverka till att skapa företag och licenser av forskningsnära idéer

090-15 48 45
Tvistevägen 47
907 19
Umeå
Nils-Olof Forsgren