Historik

En förening med anor sedan 1847 vilket gör att Umeå Fabriks o Hantverksförening är Umeås äldsta förening som fyller 170 år 2017  vilket kommer att uppmärksammas.

En komplettering för åren fram tom 2016 kommer att läggas upp under vintern.