Hantverksstipendium

Umeå Fabriks- och Hantverksförenings Hantverksstipendium

Varje år delar Umeå Fabriks- & Hantverksförening ut ett Hantverksstipendium på 10.000 kr. Stipendiet delas ut till den företagare eller annan person som genom sin utbildning och verksamhet har fört hantverkstraditionen vidare.

Kriterierna för ”Årets hantverksstipendiat”

  • Vara verksam som egen företagare
  • Varit verksam i minst tre år
  • Ha ordnad ekonomi
  • Vara hantverkare i vid bemärkelse
  • Utmärkt sig genom yrkesskicklighet eller innovation
  • Fört hantverkstraditionen vidare
  • Verksam inom Umeå Kommun

2015 års Hantverksstipendium

 

Kommentera