Hantverksstipendiet 2009

Varje år delar Umeå Fabriks- & Hantverksförening ut ett Hantverksstipendium på 10.000 kr. Stipendiet delas ut till den företagare eller annan person som genom sin utbildning och verksamhet har fört hantverkstraditionen vidare.

2009 års Hantverksstipendium gick till fotograf Elin Berge.

elinbergeElin Berge har arbetat som frilansfotograf sedan 2004, med Umeå som bas.

Hon arbetar med egna dokumentära projekt och beställningsuppdrag. De egna projekten dokumenterar olika fenomen i samhället och intressanta människor och miljöer. Hon har gjort ett flertal arbeten som uppmärksammats både nationellt och utanför Sveriges gränser. De mest kända är böckerna och utställningarna Slöjor (2006) och Drottninglandet (2009). Båda utställningarna turnerar på museer runt om i landet.

Bland beställningsuppdragen finns lokala kunder som Umeå Universitet, fack-/dagspress och magasin, tex Rädda Barnens tidning Barn, Veckans Affärer, Dagens Nyheter och Göteborgs Posten. Exempel på utländska kunder har varit tyska tidningen GEO, finska Helsingin Sanomat och italienska Ventiquattro Magazine. Hon har också arbetat som stillbildsfotograf för långfilm och arbetat med fria uppdrag av mer illustrativ karaktär.

För att nå den internationella arenan för bildjournalistik är hon medlem i den skandinaviska fotoagenturen Moment Agency som distribuerar hennes arkivbilder utomlands.

De nominerade var fotografen Elin Berge, modisten Vivianne Lindström, som driver Kopparhatten, och träskulptören Bengt-Erik Nilsson, (han med rosorna i Rådhusparken).

Tidigare pristagare:
2008 Niclas Berglund – Violinmakare
2007 Nils-Erik Olofsson – Nisses Conditori
2006 Lena Jonsson – Kroknålen
2005 Linda Bergkvist – Furiae
2004 Robert Jacobsson – Radio Umeå
2003 Anna-Carin Öhgren & Ulf Sankala – Glödheta

Kommentera