Om Umeå Fabriks- och Hantverksförening

VAD ÄR UFHF?

Umeå Fabriks- och Hantverksförening är en lokalt självständig, politiskt obunden intresseorganisation. Vår verksamhetsidé är att förbättra och underlätta för dig som är företagare i Umeå kommun att bedriva din verksamhet. Grundat 1847 är vi företagarföreningen som varit med och hjälpt småföretag sedan skråtiden.

VAD GÖR UFHF?

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dig som är företagare bedriver vi en bred, trevlig och matnyttig verksamhet.

Individuellt stöd till företagaren

 • Vi kan hjälpa till med rådgivning i t ex juridiska frågor, marknadsföring och företagsutveckling.

Konsultation

 • För att få hjälp skall medlemmen betalt sin medlemsavgift.
 • Problemet som skall lösas skall inte ha uppkommit före medlemskapet.
 • Max nyttjande per år 2 timmar.
 • Föreningen bjuder på en timme per år och medlem.
 • Konsulten står för den andra timmen.
 • Efter den första kontakten får medlemmen göra upp med konsulten om vidare
  kostnader.
 • Registrering av använd tid sker på kansliet.
 • Innan konsultationen utförs skall den vara underställd föreningens styrelse för godkännande.

Nätverksbyggande

 • Vi vill göra det enkelt för våra medlemmar att träffas och bygga nätverk. Därför ordnar vi regelbundet kontaktskapande och nyttiga aktiviteter, t.ex. seminarier, luncher med föredrag, träffar med politiker, studiebesök osv.

Opinionsbildning

 • Vi vill verka för ett attraktivt klimat för företagande i Umeå. Därför deltar föreningen som en aktiv part i kommunens näringslivspolitik. Vi tillsammans har en reell möjlighet att påverka!

Stipendier

 • Varje år delar UFHF ut stipendier till en ny företagare som utmärkt sig, eller till någon som genom sin utbildning för hantverkstraditionen vidare. Det mest kända stipendiet är ”Årets hantverksstipendium” som delas ut i samband med Umeå Galan.

Styrelse 2016/2017 och arbetsuppgifter

OrdförandeMargareta OlssonMargareta OlssonMOL-Förvaltning AB
T: 070-6940685
Vice ordförandeAlf NybergAlf G NybergJuristkonsult i norr KB
T: 070-6054272
Greger KnutssonGreger KnutssonBIAB / Doorframe AB
T: 070-6555780
Kenneth GrahnKenneth GrahnT: 070-5108361
Gunilla LarssonGunilla LarssonGilla Redovisning AB
T:070-621 18 88
Frida NilssonFrida NilssonAleva Omsorg AB
090-198011
Niclas LundellPersonalkollen AB
070-9901454

Firmatecknare – Margareta Olsson eller styrelsen i sin helhet

Ordförande – Margareta Olsson

Vice Ordförande – Alf Nyberg
Personal – Margareta Olsson
Ekonomi – Margareta Olsson
Fastigheten – Kenneth Grahn / Margareta Olsson

Media o IT – Greger Knutsson / Nicklas Lundell
Medlemsrekrytering – Frida Nilsson
Lunchmöte – Alf G Nyberg / Margareta Olsson
Opinionsansvarig – Greger Knutsson

Folkrörelsearkivet – Alf G Nyberg
Kontakt med kommunen – Margareta Olsson / Greger Knutsson

Umeå Galan  –  Margareta Olsson

Fakturaadress:

Hantverksföreningens Servicebyrå i Umeå AB, Kungsgatan 95, 90331 Umeå

Kontakt o Besöksadress:  Kungsgatan 95, Umeå.

Telefon: 090-770051
Telefax: 090-770151

Mail:  info@hantverksforeningen.se

 

Kommentera