Umeå Fabriks- och Hantverksförening 150 år

Ingress

Standar

En av Umeås äldsta föreningar - Umeå Fabriks- och Hantverksförening - fyller 150 år 1997. Det som började som ett påbud från Oscar I 1847 för att öka näringsfriheten i landet, har visat sig vara en livskraftig skapelse.

Hantverksföreningen och dess historia speglar den snabba utveckling som skett i samhället. Avskaffandet av skråsamhället, kampen för att behålla den höga yrkesskickligheten, skolreformer, ökat välstånd, ökad utbildning, värnandet av traditioner, ökad automatisering, mindre manuellt arbete etc. Allt passerar revy under dessa 150 år.

För den som vill känna historiens vingslag är detta spännande läsning liksom för den som vill känna igen en del av Umeås och dess innevånares historia. Gamla medlemmar nickar förhoppningvis instämmande i föreningens historiebeskrivning.

Ännu mer uttömmande bekrivningar av de första 100 åren finns återgivna i Jubileumsboken från 1947 resp. 1932.