Umeå Fabriks- och Hantverksförening 150 år

Styrelsen 1997

  Hantverksföreningen.
   
Ordförande Greger Knutsson
VD, Knut Karlsson Snickerifabrik AB, Botsmark.
   
Ledamöter Else Bengtsson
Leg. Psykoterapeut, Else Bengtsson AB, Umeå.
   
  Kenneth Grahn


VD, Larsson & Co:s Tryckeri AB, Umeå.

   
  Anders Nilsson
VD, Sveriges Fastighetsägare Umeå Service AB
   
  Owe R. Hedström
Universitetslektor, Handelshögskolan Umeå.
   
  Alf G. Nyberg


Affärsjurist, Juristkonsult i Norr, Umeå.
   
  Gunnar Ågren
vice ordförande

VD, Ågrens Måleri AB
   
Suppleanter  Gunnar Jonsson
Konsult, Connector Kloke Gunnar AB, Umeå.

   
  Louise Ring
Butikschef, Hennes & Mauritz, Umeå.

   
  Hantverksföreningens Servicebyrå AB.
   
Ordförande Gunnar Ågren
   
Operativ chef Bengt Utterström, sedan november -91 på halvtid.

Styrelsen 1997

Från vänster: Kenneth Grahn, Gunnar Jonsson, Greger Knutsson, Alf G Nyberg, Gunnar Ågren och Else Bengtsson.

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Owe R. Hedström

Owe R. Hedström

Louise Ring

Louise Ring