Umeå Fabriks- och Hantverksförening 150 år

På egna ben

1990 såldes Hantverkshuset och 1990 var frågan aktuell om föreningen skulle gå med i nybildade Företagarnas Riksorganisation eller fortsätta som självständig förening. På årsmötet den 25 april 1991 beslöt medlemmarna att stå utanför riksorganisationen. En omorganisation av föreningen blev då nödvändig.

Kungsgatan 95

Kungsgatan 95

Den nuvarande fastigheten på Kungsgatan 95 köptes 1991 och Hantverksföreningens Servicebyrå AB bildades på hösten för att sköta det administrativa arbetet i föreningen. Gunnar Ågren blev styrelseordförande i Servicebyrån med uppdrag att organisera bolagets verksamhet och Bengt Utterström började arbeta på kansliet i november.

Arbetet fick dels riktas in på att ställa i ordning lokalerna, dels arbeta fram riktlinjer och få igång verksamheten. Stort arbete lades ner på att precisera arbete och ansvar mellan Förening - Servicebyrå liksom styrelse - ordförande - AU - kansli etc. Ett orosmoln var att medlemmarna var utsatta för starka påtryckningar från Företagarna att gå med i den nya riksorganisationen. Även föreningen uppvaktades av Företagarna som föreslog olika samarbetsformer. Eftersom medlemmarna uttalat sig för en egen, fri förening kunde detta inte bli aktuellt.

Spänningen var ändå stor. Hur skulle flertalet medlemmar förhålla sig? Skulle Företagarna kunna störa vår verksamhet och värva medlemmar? Svaret skulle visa sig när medlemsavgifterna fakturerades. Företagarna hade nämligen också skickat fakturor till våra medlemmar. Med facit i hand kan vi konstatera att nästan alla valde att stå kvar i föreningen.

Så formades en väsentlig del av föreningens fortsatta identitet vid precis rätt tidpunkt. Liksom tidigare är föreningen lokal. Vi behöver ingen riksorganisation. Liksom tidigare har föreningen en egen fastighet. Vi har vår naturliga samlingspunkt och pengarna från försäljningen av Hantverkshuset blev en bra grundplåt i den nya verksamheten. Föreningen är nämligen helt självfinansierad.

Aktiviteten har ökat markant med stöd av ett kansli, sedan hösten 1991 bemannat av Bengt Utterström. Trots en hel del turbulens och födslovåndor kom föreningen snabbt in i sin vardagliga verksamhet. Medlemsantalet har ökat och föreningens förmögenhet är intakt. Beslutet som medlemmarna tog 1991, att bilda en förening som står på egna ben, har visat sig vara ett livskraftigt och klokt beslut.

Gunnar Ågren
Ordförande Hantverksföreningens Servicebyrå AB