Umeå Fabriks- och Hantverksförening 150 år

Jubileumsutställning på museet

Västerbottens läns museum har med anledning av Umeå Fabriks- och Hantverksförenings 150-års jubileum gjort utställningen Från boktryckare till data-designer, stadshantverk 150 år i Umeå. Utställningen visade hantverkets betydelse för en stads utveckling.

Redan 1995 framfördes en blygsam förfrågan till länsmuseet om det finns intresse att uppmärksamma föreningens snart 150-åriga historia. Hösten 1996 kontaktar Gull-Marie Rosén från museet mig och berättar att museet vill göra en stor sommarutställning om föreningens historia!

Alla mottog vi det positiva beskedet med glädje och många är de som varit med och bidragit med ideer, synpunkter och föremål. Ett särskilt tack vill vi dock rikta till Umeå kommun som bidragit med finansieringen av jubileumsutställningen. Umeå fyller i år 375 år vilket också uppmärksammas.

Jubileumsutställningen

Interiör från jubileumsutställningen på Länsmuséet, Gammlia.

Utställningen har högtidligen invigts två gånger! Första invigningen stod Landshövding Georg Andersson för när Umeå Fabriks- och Hantverksförening hade jubileumsmiddag lördagen den 26 april. Den andra invigningen förrättades av Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund, söndagen den 27 april när utställningen öppnades för allmänheten.

Utställningen var planerad att pågå till 14 september, men eftersom den blivit mycket uppmärksammad och uppskattad beslöt museie-ledningen att förlänga tiden till 9 november! Över 50.000 besökare har museet registrerat under sommaren 1997.

Under hösten 1997 har sju olika seminarier presenterats på söndagar. Bland andra har hedersmedlemmarna Tapetserarmästare Sören Svedberg och Guldsmedsmästare Ivar Öhman tillsammans med Fotograf Bertil Ekholtz visat och berättat om sina respektive hantverk.

Med dessa rader vill vi också passa på att tacka Västerbottens Läns Museum för den fina utställningen som hjälpt oss att lyfta fram vår 150-åriga historia.

Styrelsen genom
Bengt Utterström