Umeå Fabriks- och Hantverksförening 150 år

Hantverket på 2000-talet

När man så här i slutet av 1990-talet funderar hur situationen för oss människor med hantverksyrken kommer att förändras på 2000-talet, har man svårt att föreställa sig hur förändringen kommer att ske och framförallt i vilken takt.

Man kan konstatera att den starkaste drivkraften bakom teknisk utveckling i alla tider varit människans strävan att få det bättre. När vi tittar i backspegeln så hisnar man vid tanken på hur snabbt allt förändras och vad som komma skall. Dessutom kan man konstatera att den tekniska utvecklingen bara accelererar för varje år som går.

För 150 år sedan fanns nästan inget av det vi i dag tar för självskrivet. Jag tänker då på t ex bilar, flygplan, telefoner, elektricitet. På 1800-talet ställde man sig på en pall mitt på bytorget om man hade något viktigt att säga. I dag skickar man ut massbrev över Internet och når hela världen på några sekunder!

Var kommer då hantverkaren in i framtidens näringsliv? Jo, jag tror att vi hantverkare alltid kommer att finnas kvar, men vi kanske kommer att arbeta med andra redskap. Vi kanske tillverkar eller lagar saker som vi idag inte kan förknippa med hantverk. Ett tecken på detta kan vi redan se när dataprogrammerare sitter och tillverkar dataprogram. Det är nutidens smeder fast med andra redskap. Vissa hantverksyrken försvinner, men återuppstår i annan skepnad, som i exemplet ovan. Släggan och städet har bytts mot tangentbord och Pentiumdator. Eller där typografen bytt sina blytyper mot en dator som på en bråkdel av tiden kan producera en tidningssida. Visst känns det konstigt, men vi vänjer oss snabbt.

Jag har en förhoppning om att den nya synen på hantverksyrkena kommer att ha till följd att dessa yrkeskategorier i framtiden blir de mest efterfrågade utbildningsalternativen som skolan har att erbjuda. I motsats till hur det är idag, då ett antal av hantverksprogrammen måste strykas pga för få ansökningar. Jag tillhör den skara människor som tror vi behöver traditionella hantverkare som tar hand om det som behöver lagas manuellt, förbättras och inte minst ser till att vi får bo och leva i hus byggda av människor. För trots all ny teknik, så har jag svårt tro att man t ex skulle kunna bygga hus utan fysiskt arbetande byggnadsarbetare, (men vad sa man inte om flygplan i början av 1900-talet). Framtiden får utvisa om jag hade fel eller rätt.

Kommer då Umeås framtida hantverkare att behöva Umeå Fabriks- och Hantverksförening? Mitt svar på den frågan har ni säkert redan anat. Jag tror naturligtvis att för att skapa en fast och trygg plattform att stå på som egen företagare, så är en förening modell vår Hantverksförening en förutsättning. Däremot kommer föreningen förmodligen att ändra karaktär både vad gäller medlemmar och program för att passa framtidens behov.

Behov, som om jag får gissa, kommer att handla mer om kontakter mellan olika företag och myndigheter i olika länder inom och utom EU. Regionala kontakter kommer naturligtvis forfarande att finnas på programmet men ordet regional kommer att fået mycket vidare begrepp. Jag tror dessutom att framtidens småföretagare kommer att arbeta mycket mera självständigt än vad som sker idag. Detta beroende på att telekommunikationerna gör Oss flyttbara. Vi behöver inte arbeta och bo där kunderna finns. Detta har till följd att vi kommer att ha ett ännu större behov av att träffas fysiskt och knyta kontakter under trevliga förhållande än vad vi har idag.

Som hantverkare och egen småföretagare måste man noga följa denna utveckling för att inte bli omsprungen. Där fyller föreningen en stor och viktig uppgift. Det gäller därför att redan idag lära sig hantera de nya innovationerna, för att stå beredd när t ex den digitala kommunikationen väl slår igenom hos den stora skaran människor. Det vill säga då kommunikation över Internet är lika självklar som att prata i telefon. Då kommer förutsättningarna för att göra affärer och att kommunicera med sin marknad att drastiskt förändras.

Tåget står just nu och väntar inne på perrongen - skynda dig att kliva på så du inte blir kvar, akterseglad!

Greger Knutsson
Ordförande