Umeå Fabriks- och Hantverksförening 150 år

Föreningens syfte

Umeå Fabriks- och Hantverksförening är en självständig, politiskt obunden och lokal intresseorganisation för företag inom industri, service och hantverk verksamma inom Umeå kommun.

Syftet med föreningens verksamhet är att utveckla och stimulera medlemsföretagen och näringslivet i Umeå kommun.

Föreningens omfattande verksamhet kan något förenklat sammanfattas i följande tre punkter:

1.

Vi har en aktiv programverksamhet för våra medlemmar som ger tillfälle att träffa andra företagare. Detta sker främst genom lunchmöten, föreningsmöten, temakvällar, studiebesök, VD-grupper mm.

2.

Föreningen verkar aktivt för att uppmuntra och förbättra kontakten med våra lokala politiker och kommunala tjänstemän. Vi tycker det är viktigt med en dialog mellan kommun och näringsliv. Våra träffar med kommunen kallar vi för polinärmöten, politiker och näringsliv i samarbete.

3.

Den tredje punkten handlar om kontakter mellan universitet och näringsliv. Umeå universitet är en stor resurs som näringslivet bättre bör ta tillvara och vi söker oss fram på många olika vägar och nivåer. Vi tror att båda parter har mycket att tillföra varandra.