Umeå Fabriks- och Hantverksförening 150 år

1998-2008

1998

Styrelsen satte upp ett långsiktigt mål för att skapa "Umeå - Sveriges företagsvänligaste stad". I debattartiklar ifrågasattes Umeå Kommuns näringsverksamhet. Under året hölls ett antal lunchmöten. Ämnen som avhandlades på dessa lunchmöten var bl.a.:

Året avslutades med utdelning av Nyföretagarstipendiet till allmogemål aren David Sandström, Botsmark. Vid årets utgång hade föreningen 241 medlemmar.

1999

Vid årsmötet beslutades att föreningen skulle skänka ett klockspel till Umeå Kommun att installeras i gamla Rådhustornet, installation och drift svarar kommunen för.

Föreningen deltog aktivt i planeringen av årets Business Contact Botnia i Örnsköldsvik. Bland de lunchmöten som hållits finns ämnen som:


I november genomfördes ett Polinärmöte på Umeå Företagspark med Staffan Ling som moderator.

Årets Nyföretagarstipendium delades ut till Christina Hamrén, Lekstugan.

Året avslutades med tal av landshövding Georg Andersson från Rådhusets tom där föreningens ordförande, Greger Knutsson, invigde det nya klockspelet.

2000

Närmare etthundra personer kom till föreningens årsmöte där Hilding Holmqvist kåserade kring ämnet att göra affärer i både med- och motgång.

Under året hölls 8 lunchmöten med föredragshållare från bl.a. BIC Factory, Ung Företagsamhet, IT Västerbotten, Din Miljökonsult, Botniabanan, SAS och Vägverket.

Föreningens medlemmar fick möjlighet att göra ett studiebesök på den nya postsorteringsanläggningen i Alvik.

Föreningens höstmöte bar iväg till Bjurholm och Älgens Hus där det serverades god mat och trevlig information.

Även detta år hölls ett Polinärmöte med ett sextiotal deltagare.

Lucia firades i Vardagsrummet, där delades även årets Nyföretagarstipendium ut till Mattias Önell, Pärmafrost. Föreningen deltog även detta år i planerandet av Business Contact Botnia i Finland.

2001

Tomas Tjäderborn

Tomas Tjäderborn
Ordförande 2001-2002

Vid årsmötet valdes Tomas Tjäderborn till ordförande och MOD presenterade föreningens nya grafiska profil.

Vid höstens Polinärmöte deltog ett sextiotal personer, Umeå Universitet var värd, universitetsdirektör Jan-Erik Ögren informerade om deras strävan att närma sig näringslivet. Studenter vid gastronomilinjen serverade kulinariska läckerheter. Begreppet Polinärmöte har myntats av Umeå Fabrik- och Hantverksföreningen för möte mellan Politker oh Näringsliv.

GlödhetaÅrets Nyföretagarstipendium delades ut i samband med Lucia firandet i Vardagsrummet, till Anna-Carin Öhgren och Ulf Sankala - Glödheta glasbruk.

Kortbytardagen återgick till sitt ursprungliga format och lockade närmare åttio företag. I samband med detta delade Umeå Kommun ut sitt Företagspris. Under året hölls sju lunchmöten, nu på Café Station:


2002

Föreningen bildade en grupp för yngre företagare, kallad 30-gruppen, senare ändrad till ”E-gruppen” som i Entreprenör.

Årsmötet hölls på Norrlandsoperan med bl.a. en rundvandring i lokalerna och middag i restaurangen.

Ett 40-tal företag deltog i Kortbytardagen som avslutades med After Card. Föreningen har samarbete med ALMI, BIC & Job Society. Höstmöte hölls på travet. Årets Polinärmöte hölls på flygplatsen.

2003

Knut Nilsson

Skorstensfejarmästare
Knut Nilsson
Ordförande 2003-2008

Årsmötet samlade ett fåtal deltagare, Skorstensfejarmästare Knut Nilsson valdes till ny ordförande, Gösta Johansson utsågs till hedersmedlem. Kortbytardagen hölls den 23 maj på Nolia för medlemmar i Umeå Fabriks- och Hantverksförening, Företagarna samt Handelskammaren.

Årets Polinärmöte hölls på Volvo Lastvagnar rönte stort intresse, Peter Hertinge, VD Volvo Lastvagnar presenterade företaget. Kommunalråden Lennart Holmlund och Näringslivschef Roland Karlsson svarade för kommunens representation. Kvällen kom att handla om Umeås framtid som stad och kommunens attityd mot småföretagarverksamheten.

Luciafirandet hölls på glasbruket Glödheta som visade prov på glashanteringens ädla konst.

2004

Under året flyttade föreningens kansli från en lägenhet på Kungsgatan 95 till gårdshuset på samma adress.

Årsmötet hölls på IKSU SP A på Umedalen där det serverades en guidad tur genom anläggningen och en utomordentlig supé.

Som värd för årets Polinärmöte var Botniabanan ute vid Strömpilen. Mötet kom att handla mycket om att dragningen av Botniabanan nästan gått i stå då protester från ornitologer orsakat stora förseningar, vägarnas dragning runt Umeå för en förbättrad infrastruktur var ett annat hett ämne.

I samband med UmeåGalan delades årets Nyföretagarstipendium ut till Robert Jakobsson, Radio Umeå. Luciafirandet hölls i föreningens lokal.

2005

Linda Bergkvist

Linda Bergkvist
Nyföretagarstipendiat 2005

Årsmötet hölls i Vardagsrummet och bjöd på sång, musik och en välsmakande buffé.

Kortbytardagen blev en klar framgång med många företag som träffades och minglade en fredag eftermiddag.

UmeåGalan blev en ännu större framgång detta år. Hantverksföreningens Nyföretagarstipendium delades ut till Linda Bergqvist, Furiae som arbetar internationellt med digital konst.

Luciafirandet bjöd på buffé, glögg och pepparkakor samt ett överraskande framträdande av fyra glada skönsjungande Lucior med "tomtestuk".

2006

Lena Jonsson

Lena Jonsson
Nyföretagarstipendiat 2006

Våra lunchmöten i Vardagsrummet fortsätter att vara en trevlig mötesplats för våra medlemmar. Antalet deltagare ökade från normalt 25 till c:a 50 och mötets längd fördubblades när chefen för polisens underrättelseavdelning, Inga-Lena Jonasson berättade om spaningarna efter Hagamannen c:a två veckor före gripandet.

Årets Nyföretagarstipendium delades ut, i samband med UmeåGalan, till Lena Jonsson - Kroknålen.

Årsmötet hölls i Vardagsrummet med supé och underhållning.

Till årets Kortbytardag kom c:a 30 företag. Höstens upptaktsmöte ägnade styrelsen till att planera föreningens 160-års jubileum.

2007

160 års jubileum

Näringsminister Maud Olofsson och ordförande Knut Nilsson vid föreningens 160-års firande

Årets höjdpunkt var föreningens 160-års jubileum. Till jubileumsfesten på Scandic Plaza kom c:a 85 personer. Hedersgäst var näringsminister Maud Olofsson.

Nils-Erik Olofsson

Nils-Erik Olofsson
Hantverksstipendiat 2007

I samband med UmeåGalan delades årets Hantverksstipendium ut till Nils-Erik Olofsson – Nisses Conditori, vida känd för sina goda bakverk.

Ett 30-tal företag deltog i höstens Kortbytardag på Scandic Plaza.

Året avslutades med luciafirande i Vardagsrummet med framträdande av elever från Backens musikklass.

Medlemsavgiften höjdes med 200 kr. Under året hölls 6 lunchmöten med:

* Josefin Berglind – Service Management Interplay-design-managemnet
* Sofia Grönlund - Creator
* Mattias Öhnell - Heja
* Joakim Sandberg – SVT
* Curt Kristoffersson – Umeå Hamn
* Gunnar Bonnedahl & Kjell Lundqvist – Bilfrakt.se

2008

Niclas Berglund

Niclas Berglund
Hantverksstipendiat 2008

Föreningen har haft möte med kommunens Näringslivs- och Planeringsutskott om bättre kommunikation mellan företag och kommun.

Föreningen har löpande annonserat om kommande lunchmöten vilket gjort att föreningen uppmärksammats på ett positivt sätt.

Föreningens fastighet har rustats upp genom att källaren städats och målats. En ny uteplats för föreningens hyresgäster har byggts. I augusti genomfördes en hyreshöjning för föreningens hyresgäster.

Polinärmöte hölls på Volvo Lastvagnar. Till Kortbytardagen kom c:a 40 personer från 31 företag, den avslutades med Hantverksgalan på kvällen.

Till årets Hantverksstipendiat utsågs Violinmakare Niclas Berglund.

Året avslutades med att Nils-Erik Olofsson – Nisses Conditori visade hur man gör tomtar och grisar i choklad och marsipan.

Under året hölls 8 lunchmöten med bl.a.: