Umeå Fabriks- och Hantverksförening 150 år

150 Śr av livskraft

Greger Knutsson, ordförandeJag kan inte lämna tanken på vår förenings tillvaro genom åren, inte minst på grund av vårt 150 års-jubileum.

Om vi tittar på vår omgivning, kan vi överallt se spår som vittnar om en svunnen tid. Man kan se gamla fabrikslokaler som en gång brusade av liv och rörelse och som var samhällets stolthet. Av arkitekturen att döma i många fall härstammande från 1800-talet. En tid som i mångt och mycket påminde om vår. Samhället befann sig i en våldsam omdaningsprocess från bonde- till industri-samhälle.
Nya företag byggda på mer eller mindre fantastiska uppfinningar föddes, blomstrade i bästa fall under en tid eller dog. Kommunikationerna byggdes ut i en rasande takt och de ekonomiska kriserna avlöste varandra. Då liksom nu.
Parallellerna är slående. I 1990-talets Sverige omvandlas industrisamhället till informationssamhälle. Vi läser varje dag i tidningarna om fantastiska projekt som skall frälsa, av arbetslöshet tyngda, kommuner. Även i dag byggs kommunikationerna ut i rasande takt, men det är inte ångbåtslinjer och järnvägar utan elektroniska nät som spinns (Botniabanan undantagen). Och de ekonomiska kriserna är minst lika vanliga.

Är det nån slags 100 års-cykel? Nej det tror jag inte alls. Förändringen, utvecklingen, sker oavbrutet. Det är bara takten på förändringarna som varierar. Om vi tittar på exempelvis byggmaterial och färghandeln är dessa en bra barometer på utvecklingstakten. Av de produkter som för bara några år sedan var storsäljare finns de flesta inte ens kvar i sortimentet och de produkter som i dag rosar marknaden har de flesta glömt om tio år.

Det är likadant med de företag vi gör affärer med idag. Om tio år är många uppköpta, nerlagda eller har genomgått så stora förändringar att de representerar något helt annat än idag.

Vad vill jag då ha sagt med detta?

Jo, bara de företag som är öppna för förändringar, lyssnar på omvärldens signaler, går samman på olika sätt och är beredda att kriser kommer och går, har en bra chans att överleva. Det är likadant idag som för hundra år sedan. Inte undra på att vår förening levt kvar i 150 år.

Greger Knutsson
Ordförande